Hezkuntzaren Teoria

Hezkuntzaren Teoria ( UEU. 1985)

Lantxo honen helburua errazkeriaren kontra joatea da. Afalosteko kontuei dagokiena zera da, orotaz hitzegin, da tuak eta oinarrizkoak diren ekarpenak mesprezatuz. Hemen arazo bat besterik ez da hartzen: PEDAGOGIAREN OINARRI EPISTEMOLOGIKOA, eta ikuspegi desberdinetatik aztertzen da, azkenik kritika inferitzeko, baina oinarria dena ezagutuz behintzat.

(Fito Rodriguez)