Hezkuntzaren Teoria

HEZKUNTZAREN TEORIA (UEU. 1985)

Lantxo honen helburua errazkeriaren kontra joatea da. Afalosteko kontuei dagokiena zera da, orotaz hitzegin, da tuak eta oinarrizkoak diren ekarpenak mesprezatuz. Hemen arazo bat besterik ez da hartzen: PEDAGOGIAREN OINARRI EPISTEMOLOGIKOA, eta ikuspegi desberdinetatik aztertzen da, azkenik kritika inferitzeko, baina oinarria dena ezagutuz behintzat.

(Fito Rodriguez)