Mintzamena eta Erreala

(UEU 1984)

Greziera edo latina desager daitezke baina Aristoteleren pentsamendua bizirik dago.

Nik neuk, “El drama de la ciudad ideal” izenburua duen liburuan, “Egyptoaren pribilegioari buruzko” Greziako jakintsua zen Solonen hitzak aipatzen ditut. Solonen ustetan nahiz eta ahozko produkzioa onuragarri izan, egyptarren antzera, idatzi egin beharra zegoen.

Hauxe da, hain zuzen, hemen egin behar dena, eta beste arrazoiren tartean, hizkuntza batek ematen dizkigun ahalmen guztiak menperatu behar direlako. Horregatik hizkuntza ez da aitzakia baizik eta gauza guztiak aitzakitzat jo behar dira hizkuntza, mintzaira, pentsakera…, elikatzeko. (Victor Gomez Pin)

Liburua dohainik deskarga dezakezu:
https://www.buruxkak.eus/liburua/mintzamena-eta-erreala-hiru-irakurgai-mintzamenari-buruzko-gogoeta-baterako/2109