Gutartekoan

Gutartekoan, Praileaitz I, Praileaitzen lagunak, 2007, 194.or

Ideiaz zer jakingo genuke Platonek kobazuloaren metafora erbili izan ez balu?