Burujabetza XXI. mendean

(2000, UEU)

Estatu espainarrean legebiltzarrak ez du botere exekutiboa kontrolatzerik. Dena da “gubernaculum” (agintea), inola ez legerik (jurisdictio).